Hvem

Hei, jeg vil hjelpe deg med problemer med føttene som hard hud, sprekker, torn og vorter samt ulike neglebesvær og smertetilstander.

Jeg har dessuten videreutdanning innen diabetes og samarbeider med fagmiljøer
på feltet


Fotterapeuter har en offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell.
Vi har en unik kombinasjon av kunnskaper om fottøy, gangmønsteret og sykdommer
som har innvirkning på føttene

Heli Kankaanpää, eier og driver klinikken
i Majorstuhuset i Oslo. Foto: Kerstin Siemonsen

Mine formelle kvalifikasjoner
– fotterapiutdanning, voksenopplæringssenteret

på Sogn videregående skole 2007-09
– videreutdanning i forhold til diabetes og fothelse,
Høgskolen i Sørøst-Norge,
nå Universitetet i Sørøst-Norge, 2017
– fordypning i biomekanikk ved flere kurs bl.a. i faghøyskolen Metropolia

i Finland samt hos fysioterapeuter og fotterapeuter i Norge
– flere kurs og fagdager i regi av Fotterapeutforbundet, Diabetesforbundet
og andre private aktører